Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zal fietsen tussen Wilsele en Kessel-Lo na de aanleg van de fiets- en autotunnel onder de E314 veilig zijn?

Antwoord

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven maken werk van een veilige fietsverbinding tussen Wilsele en Kessel-Lo. Een fietsverbinding aanleggen in deze omgeving is geen eenvoudige klus. De plek is een druk knooppunt waar een gewestweg samenkomt met kruispunten, op- en afritten van de snelweg en spoorwegen. Er spelen ook hoogteverschillen. Door al deze factoren zijn de mogelijkheden en alternatieven beperkt. 

We willen fietsers vooral weghalen van de gewestweg Vuntcomplex. Aan de kruising van de gewestweg met de afrit van de E314 vanuit Lummen, zijn de zachte weggebruikers niet goed zichtbaar voor het autoverkeer. 

 

Een veilige verbinding in verschillende stappen

  1. Eerst legt Wegen en Verkeer de fiets- en autotunnel aan onder de E314. 
  2. Daarna legt stad Leuven de Kessel-Losesteenweg opnieuw aan.
  3. Tenslotte leggen stad Leuven en Wegen en Verkeer een dubbelrichtingsfietspad aan tussen de Wilselsesteenweg en de rotonde aan de Eénmeilaan. 

 

Veilig fietsen tussen Wilsele en Kessel-Lo in afwachting van dubbelrichtingsfietspad

In 2022-2023 legt Wegen en Verkeer een dubbelrichtingsfietspad aan tussen de Wilselsesteenweg en de rotonde aan de Eénmeilaan. In afwachting van dit fietspad, zal het fietsverkeer in beide richtingen nog over de bestaande fietspaden kunnen rijden tussen de Aarschotsesteenweg en het op- en afrittencomplex. Wel raden we aan om in de richting van Kessel-Lo naar Wilsele gebruik te maken van de fietstunnel van zodra dit mogelijk is, omdat je dan de gewestweg Vuntcomplex niet hoeft over te steken. 

 

Tijdelijke fietsverbinding Wilsele - Kessel-Lo (voor aanleg van het dubbelrichtingsfietspad)

 

Fietserstunnel E314

 

 

 

Nieuwe fietsverbinding Wilsele - Kessel-Lo (na aanleg van het dubbelrichtingsfietspad)

 

Fietserstunnel E314 na