Werken op Nieuwe Mechelsesteenweg aan op-en afritten Herent (nr. 18)

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • 17 januari 2020

Vanaf 20 januari werkt Wegen en Verkeer twee maanden lang op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26), ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Herent (nr. 18) van de E314. Om de verkeerssituatie veiliger te maken voor alle weggebruikers gebeuren een aantal aanpassingen. Om de hinder te beperken zullen de werken zoveel mogelijk buiten de spitsuren plaatsvinden. 

Veiliger verkeer aan knooppunt met E314

De werken zijn bedoeld om de verkeerssituatie op de Nieuwe Mechelsesteenweg veiliger te maken voor fietsers en autobestuurders. Concreet staan de volgende aanpassingen gepland. 

  • Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: fietsers steken op dit moment de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, plaatst Wegen en Verkeer er extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt op het einde van de werken.  

  • Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg. 

  • Aanleggen bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

Meer informatie over de werken en hinder op www.wegenenverkeer.be/herent 

 

Aanpassingen in kader van toekomstige herinrichting Nieuwe Mechelsesteenweg

Wegen en Verkeer plant op langere termijn een ingrijpende herinrichting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Een eerste voorontwerp voor die herinrichting werd in 2019 uitgewerkt en zal in 2020 verfijnd worden tot een gedetailleerd ontwerp. De belangrijkste elementen die in het voorontwerp werden afgeklopt, zijn de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg, fiets- en voetgangerstunnels (en bruggen) aan het op- en afrittencomplex met de E314 en de aanleg van een busbaan in de richting van Herent. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. 

Meer informatie over de geplande herinrichting op wegenenverkeer.be/mechelsesteenweg-herent-leuven