Werken aan onderbruggen van E314 van start

  • 7 juni 2019

Maandag 3 juni start de aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer met het herstellen van de leuningen van enkele onderbruggen van de E314. Met ‘onderbruggen’ bedoelen we de locaties waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat. In een eerste fase worden zeven bruggen in de richting van Lummen aangepakt.

 

Twaalf onderbruggen worden aangepakt

Op basis van veiligheidsinspecties werd beslist dat de leuningen van in totaal twaalf onderbruggen moeten worden vernieuwd. De bestaande leuningen worden telkens losgemaakt en verwijderd. Daarna inspecteren we de draagkracht van de sokkels. Sokkels die niet meer voldoende draagkracht hebben, worden hersteld. Ten slotte installeren we de nieuwe leuningen. De werken vinden plaats op de pechstrook, het verkeer op de E314 ondervindt geen hinder van de werken.

 

Leuningen 12 onderbruggen

 

Werken in drie fasen

In een eerste fase, van 3 tot 23 juni, worden de leuningen van zeven bruggen in de rijrichting van Lummen aangepakt. In de twee volgende fasen werken we aan de resterende bruggen richting Lummen en aan dezelfde bruggen in de richting van Brussel. Begin september worden de laatste werkzaamheden afgerond.

 

Lees meer op de webpagina over dit deelproject.