Werken aan fiets- en autotunnel Kessel-Losesteenweg van start op dinsdag 9 juni

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • 5 juni 2020

Wegen en Verkeer startte op dinsdag 9 juni met werken op de E314 in het kader van de aanleg van een fiets- en autotunnel ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg. De werken zouden normaal gezien gestart zijn in april 2020, maar werden uitgesteld omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus. Volgens de huidige planning is de fiets- en autotunnel gerealiseerd tegen de zomer van 2021. 

 

Tunnel gebouwd in twee fases

De tunnel wordt in twee helften onder de E314 aangelegd. In een eerste fase, tussen juni 2020 en eind december 2020, wordt er gewerkt onder de rijstroken waar het verkeer richting Brussel rijdt, aan de kant van de Kessel-Losesteenweg. Vanaf begin volgend jaar verplaatst de werf zich naar de andere kant van de snelweg. Tijdens de werken wordt de snelweg afgesloten aan de kant waar het verkeer rijdt. Daarom gebeurt de aanleg van de tunnel gelijktijdig met de renovatie van het viaduct van Wilsele, die enkele honderden meters verderop aan de gang is.

Lees hier meer over het project.

 

Hoe wordt de tunnel gebouwd?

Fiets- en autotunnel faseringDe tunnel wordt gebouwd in twee helften. Eerst voeren we deze stappen uit aan de kant waar het verkeer richting Brussel rijdt, daarna aan de andere kant. 


 

Van dinsdag 9 juni tot vrijdag 12 juni: extra hinder op E314 richting Brussel

Tussen dinsdag 9 juni en 12 juni plaatst Wegen en Verkeer een tijdelijke constructie in de middenberm van de E314, ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg. Deze constructie zorgt ervoor dat de snelweg stabiel blijft wanneer de grond ernaast wordt uitgegraven om de tunnel aan te leggen. Om dit te plaatsen, moet tijdens de werken een rijstrook richting Brussel worden ingenomen. Daarom moet het autoverkeer op de E314 richting Brussel over één versmalde rijstrook, in plaats van twee. Dit is het geval van dinsdag 9 juni tot vrijdag 12 juni, tussen 10u00 ‘s morgens en 21u00 ‘s avonds. Op de E314 in Wilsele rijdt het autoverkeer sinds april dit jaar over versmalde rijstroken, twee in elke richting. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km/u. Vanaf zaterdag 13 juni rijdt het verkeer op de E314 in Leuven weer zoals voordien, over twee versmalde rijstroken in elke richting. 

 

Lees hier alles over de verkeershinder tijdens de aanleg van de fiets- en autotunnel.