Welke maatregelen nemen jullie om de hinder te beperken tijdens de werken?

Antwoord

Gemotoriseerd verkeer

De afgelopen maanden heeft Wegen en Verkeer samen met de aannemer een gedetailleerde planning uitgewerkt om de uitvoering van de werken en de hinder voor de omgeving zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo heeft Wegen en Verkeer een minderhinder-plan ontwikkeld waarin onder andere de verkeerslichtenregelingen aan verschillende kruispunten bekeken worden. Ook tijdens de werken zullen wij met de betrokken partners en de politie in het bijzonder de situatie op de voet volgen en binnen de mate van het mogelijk bijstellen indien nodig.

Heeft u vragen in verband met de hinder tijdens de uitvoering van de werken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

 

Fietsers en voetgangers

Tijdens de afsluiting van de Aarschotsesteenweg hebben fietsers en voetgangers steeds doorgang doorheen de werfzone. Bij de start van de afsluiting wordt een speciale fietsbrug aangelegd over de werfzone.