Welke maatregelen nemen jullie om de hinder te beperken tijdens de werken?

Antwoord

Gemotoriseerd verkeer

Samen met aannemer BAM Contractors is AWV in februari 2019 gestart met de voorbereiding van de eerste vier projecten die in de zomer van 2019 opgestart worden. De komende maanden werken we samen een gedetailleerde planning uit waarbij we de uitvoering van de werken en de hinder voor de omgeving zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Zo zal Wegen en Verkeer werk maken van een minderhinder-plan waarin onder andere de verkeerslichtenregelingen aan verschillende kruispunten bekeken worden. Meer informatie over deze maatregelen zal u binnenkort kunnen lezen op deze website en in onze digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen in verband met de hinder tijdens de uitvoering van de werken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Ook tijdens de werken zullen wij met de betrokken partners en de politie in het bijzonder de situatie op de voet volgen en binnen de mate van het mogelijk bijstellen indien nodig.

Zachte weggebruikers

Fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang doorheen de werfzone op de Aarschotsesteenweg.