Welke impact heeft de afsluiting van het op- en afrittencomplex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) op het op- en afrittencomplex van Herent (nr. 18)?

 

Antwoord

In het kader van de geplande werken aan het viaduct van Wilsele worden in 2020 op- en afritten van de E314 van het complex Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) afgesloten. Tijdens deze afsluitingen zal er meer autoverkeer het op- en afrittencomplex van Herent (nr. 18) gebruiken. Dit komt de verkeersveiligheid ter hoogte van de kruispunten van de Mechelsesteenweg en de op- en afritten van de E314 niet ten goede. Daarom voert Wegen en Verkeer nog voor de start van de werken aanpassingen uit aan de kruispunten van de Mechelsesteenweg en de E314. 

Concreet voert Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 de volgende aanpassingen door aan de kruisingen van de Mechelsesteenweg met de E314. 

  • Conflictvrije verkeerslichten aan de afslagstroken: op dit moment steken fietsers de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, komen hier extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt. Dit betekent dat fietsers en gemotoriseerd verkeer op een ander ogenblik groen licht krijgen.

  • Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg. Op deze manier hebben fietsers beter zicht op aankomend verkeer. 

  • Bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

Lees hier meer over de geplande aanpassingen. Op langere termijn volgt ook een grondige herinrichting van dit gedeelte van de Mechelsesteenweg. Hier leest u meer over dit project.