Wegen en Verkeer en BAM Contractors werken samen aan Leuven Noord

  • 11 februari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft in januari 2019 de Belgische aannemer BAM Contractors aangesteld als opdrachtnemer voor de uitvoering van acht projecten ten noorden van Leuven. Als dochtermaatschappij van BAM Belgium maakt BAM Contractors deel uit van de Nederlandse Koninklijke BAM Groep.

Wegen en Verkeer bundelde in 2018 de eerste acht van elf projecten in het kader van Leuven Noord in één bestek. Door de samenwerking met slechts één aannemer wil Wegen en Verkeer de uitvoering van de werken zo vlot mogelijk doen verlopen. 

In februari 2019 zijn de projectteams van Wegen en Verkeer en BAM contractors gestart met de voorbereidingen van de werken. De komende weken en maanden leest u hierover meer op deze website.