Wat in 2020? Fiets- en autotunnel onder E314

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • 5 december 2019

Ook in 2020 werkt Wegen en Verkeer aan veiliger en vlotter verkeer ten noorden van Leuven. Een van de projecten die volgend jaar van start gaan is de aanleg van een fiets- en autotunnel onder E314 tussen de Kessel-Losesteenweg en Klein Langeveld. De werken gaan van start in april 2020.

 

 

Een veilige fietsverbinding tussen Kessel-Lo en Wilsele

Wie vandaag met de fiets van Kessel-Lo naar Wilsele wil, moet langs de gewestweg Vuntcomplex en kruist de op- en afritten van de E314. Daar wil Wegen en Verkeer iets aan doen. Met de aanleg van een tunnel voor fietsers en lokaal autoverkeer willen we ervoor zorgen dat fietsers niet via het Vuntcomplex hoeven te fietsen. De fietstunnel loopt onder de E314 tussen de Kessel-Losesteenweg en Klein Langeveld. 

 

Dubbelrichtingsfietspad langs Vuntcomplex

Na de aanleg van de fietstunnel kan je met de fiets van Kessel-Lo naar Wilsele zonder dat je de op- en afritten moet kruisen. In de andere richting is dit dan nog niet het geval. Wie van Wilsele naar Kessel-Lo fietst, zal nog altijd eerst de oprit richting Brussel en dan de op- en afrit voor het verkeer richting Lummen moeten kruisen.  

Wegen en Verkeer en de stad Leuven plannen momenteel de uitbreiding van het fietspad langs het Vuntcomplex (aan de kant in de rijrichting van Wilsele) tot een tweerichtingsfietspad. Na de aanleg van dat fietspad zullen de fietsers die van Wilsele naar Kessel-Lo fietsen, ook niet meer in conflict komen met auto’s die de E314 op- en afrijden. In 2020 wordt een studie uitgevoerd voor de realisatie van het fietspad.  De uitvoering zelf volgt ten vroegste in 2022. 

 

Fietserstunnel E314Fietsen langs Vuntcomplex tussen Wilsele en Kessel-Lo na aanleg van de fiets- en autotunnel. De bestaande fietspaden tussen Aarschotsesteenweg en het op- en afrittencomplex blijven liggen tot na de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad.

 

Hinder op de E314 tijdens de werken

De tunnel wordt aangelegd onder de E314, terwijl het autoverkeer erboven blijft rijden. Daarom graven we de tunnel weghelft-per-weghelft. Eerst graven we aan de kant waar het verkeer richting Brussel rijdt, daarna de kant richting Lummen. Het verkeer wordt geleid op de andere weghelft van het viaduct, op twee versmalde rijstroken in beide rijrichtingen. Doordat er tegelijkertijd ook werken op het viaduct zullen zijn, zal het verkeer gedurende aanzienlijke periodes meerdere keren van weghelft moeten veranderen. Overdag op werkdagen zullen er wel altijd twee versmalde rijstroken in gebruik zijn, in de twee rijrichtingen.