Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

 

 
 

Waarom wordt er niet ook ‘s nachts gewerkt? 
 

Antwoord

Wegen en Verkeer wil nachtwerk op de snelweg zoveel mogelijk vermijden. In dit geval hebben we ervoor gekozen om de snelweg gedeeltelijk af te sluiten, zodat we kunnen werken in afgesloten werfzone bovenop het viaduct. Dit doen we omwille van verschillende redenen. Ten eerste willen we ten alle tijden de veiligheid garanderen voor de arbeiders en het verkeer. ‘s Nachts werken houdt altijd meer risico’s in dan overdag omwille van de beperkte zichtbaarheid. Ten tweede zijn er verschillende technische handelingen die enkel bij daglicht kunnen worden uitgevoerd. Ten derde zijn sommige van de werken niet mogelijk in natte of koude omstandigheden. ‘S nachts werken is daarom niet ideaal.