Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Wat is het wetenschapspark Leuven Noord?

 

Antwoord

Wegen en Verkeer heeft een studie laten uitvoeren naar de verschillende mogelijkheden voor een toegangsweg naar het Wetenschapspark. Daaruit kwamen 9 mogelijke varianten. Uit deze varianten heeft Wegen en Verkeer samen met de Stad Leuven de gekozen voor een toegangsweg van aan de gewestweg Vuntcomplex. In de keuze werd rekening gehouden met verschillende parameters, zoals verkeersveiligheid, interactie met de fietsinfrastructuur, kostprijs enzovoort.