Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Waarom wordt de Steenweg op Holsbeek pas in 2022 vernieuwd?

Antwoord

De Vlaamse overheid spreekt al jarenlang van een herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229), maar zal de werken pas in 2022 kunnen aanvatten. De vertraging die het project de laatste tien jaar opliep, heeft te maken met een veelheid aan factoren:

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte al enkele jaren geleden de onteigeningsplannen af, maar het uitvoeren van de onteigeningen zelf loopt vertraging op. De Vlaamse overheid tracht bij onteigeningen altijd om de percelen via een onderling akkoord met de huidige eigenaar (“minnelijke procedure”) te verwerven. Wanneer dit niet lukt, volgen gerechtelijke procedures. In het project van de Steenweg op Holsbeek zijn er heel wat gerechtelijke procedures opgestart die aanzienlijk meer tijd in beslag nemen.  
     

  • In eerste instantie werd het project getrokken door het toenmalige gemeentebestuur van Rotselaar dat de aanbesteding en uitwerking van het project op zich nam en budgetten van de Vlaamse overheid ter beschikking kreeg (Module-project). Later werd hierop teruggekomen waardoor de overdracht van het studiecontract en het bouwheerschap van de gemeente naar de Vlaamse overheid opnieuw veel tijd in beslag nam.
     

  • Zowel voor de Aarschotsesteenweg (N19) als de Provinciebaan/Stationsstraat/Rotselaarsebaan (N229) zijn er projecten in voorbereiding met complexe samenwerkingsverbanden. Die voorbereidingstrajecten moesten op elkaar afgestemd worden en ondergingen in de loop van de afgelopen jaren belangrijke koerswijzigingen en aanpassingen. Die wijzigingen hadden ook een impact op de voorbereiding van het project van de Steenweg op Holsbeek.