Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Waarom werden niet alle werken op de Aarschotsesteenweg gelijktijdig uitgevoerd?

Antwoord

Aanvankelijk was de bedoeling om de hertracering van de Aarschotsesteenweg, de aanleg van nieuwe fietspaden en de nieuwe asfaltlaag in dezelfde periode uit te voeren in 2019. Omwille van verschillende redenen is dit niet gelukt. 

De Watergroep heeft werken uitgevoerd op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Aanvankelijk zouden zij nieuwe waterleidingen plaatsen onder het fietspad, tussen de Duitse Brug en het Vuntcomplex. Omdat tijdens de werken bleek dat er zich onder dit fietspad al te veel leidingen bevonden, heeft De Watergroep de nieuwe leidingen onder de parkeerstrook geplaatst in plaats van onder het fietspad. Door de wijziging van hun aanpak zijn er meer herstellingen aan de Aarschotsesteenweg nodig dan eerst voorzien. Dit maakt dat de werken van Wegen en Verkeer langer hebben geduurd en meer hinder voor het verkeer hebben veroorzaakt.

Wegen en Verkeer moest initieel enkel de verharding van het fietspad vernieuwen. Door de aanpak van de Watergroep, moeten er ook bijkomende herstellingen gebeuren aan funderingen en borduren. Zodra dit duidelijk werd, is Wegen en Verkeer samen met de politie en de stad Leuven op zoek gegaan naar de best mogelijke oplossing. Die werd ook besproken in de werkgroep ‘Leuven Bereikbaar’. De werken werden opgestart in maart 2020. Omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus werden ze stilgelegd. In mei 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd op de Aarschotsesteenweg.