Waar zal ik als weggebruiker hinder ondervinden?

Antwoord

We starten de eerste werken in de zomer van 2019. Tot dan ondervindt u al zeker geen hinder. Vanaf de zomer van 2019 realiseren we de eerste vier projecten:

 • Hertraceren Aarschotsesteenweg
  De Aarschotsesteenweg wordt vanaf augustus 2019 tot eind december 2019 gedurende 5 maanden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen blijven gebruik maken van de Aarschotsesteenweg. Hier kan u de omleidingsroutes voor het verkeer raadplegen.
   
 • Sanering en verbreding viaduct Wilsele
  De sanering van de onderkant van de zuidelijke helft (rijrichting Lummen) van het viaduct en voorbereidende werken voor de verbreding van het viaduct hebben geen impact op de E314 en de Aarschotsesteenweg.
   
 • Vernieuwen 12 onderbruggen van de E314
  Tijdens de werken aan de leuningen van de onderbruggen blijft de werfzone beperkt tot een deel van de pechstrook aan de bovenkant van de brug. Er is dus geen verkeershinder. Op de E314 blijven steeds twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Ook de lokale wegen onder de brug ondervinden geen hinder.
   
 • Verlengen afrit Herent van de E314
  De werken aan de afrit Herent worden uitgevoerd in augustus 2019. Tijdens de werken blijft de afrit Herent (nr. 18) altijd open voor het verkeer. De afrit wordt wel tijdelijk versmald en ingekort om de werken te kunnen uitvoeren.