Vinden er infomomenten plaats over de werken?

Antwoord

Momenteel zijn we al in gesprek met een aantal stakeholdergroepen met wie we samen bekijken aan welke informatie zij nood hebben. Op basis van deze gesprekken en de voorbereiding van de uitvoering van de werken, zullen we bepalen over welke projecten er mogelijke infomomenten kunnen worden georganiseerd voor bepaalde doelgroepen zoals directe omwonenden, handelaars of inwoners uit de ruimere regio.