Toegang naar het Wetenschapspark

De stad Leuven heeft grootse plannen voor de site Leuven Noord. Dat terrein bestaat uit het spoorwegplateau tussen de Eénmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de autosnelweg E314. Het Tweede Ruimtelijk Structuurplan Leuven transformeert de site tot een wetenschapspark, waar ook logistieke bedrijven zich kunnen vestigen.

Toegang wetenschapspark

Toegang vanaf Vuntcomplex

De ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark vereist in eerste instantie een aanpassing van de weginfrastructuur in de omgeving van de site. Na een grondige studie van 9 mogelijke scenario’s besloten we in samenspraak met stad Leuven om een toegang te voorzien vanaf de gewestweg Vuntcomplex.

 

Timing van de werken

De aanleg van de nieuwe toegangsweg naar het toekomstige Wetenschapspark bevindt zich momenteel in de studiefase. De uitvoering van deze werken is volgens de huidige planning voorzien tussen de zomers van 2022 en 2023. In de loop van 2019 vind je op deze pagina bijkomende info over de vooruitgang van dit project.

Toegang wetenschapspark
Site Wetenschapspark