Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229)

De Steenweg op Holsbeek (N229) is een bijzonder drukke gewestweg met drie belangrijke verkeersfuncties: (1) de weg verleent toegang tot het bedrijventerrein Wingepark, (2) verbindt het verkeer tussen de E314 en de regio Rotselaar en (3) wordt veelvuldig gebruikt door scholieren van het Montfortcollege in Rotselaar. Helaas is de verouderde weginfrastructuur niet meer aangepast aan de hedendaagse verkeersdrukte.

Steenweg op Holsbeek

1. Vrijliggende fietspaden tussen Rotselaar en Holsbeek

Vandaag fiets je op de Steenweg op Holsbeek (N229) over een smal, niet verhoogd aanliggend fietspad dat je enkel met een stippellijn van het drukke autoverkeer scheidt. Die situatie pakken we grondig aan. De gewestweg krijgt aan beide zijden vrijliggende afgescheiden fietspaden, die scholieren en andere fietsers beter beschermen tegen het drukke auto- en vrachtverkeer.

Kruispunt Steenweg op Holsbeek met Wingepark

2. Aparte afslagstrook naar het Wingepark

De toegang tot het Wingepark vanaf de rotonde met de Aarschotsesteenweg richting de E314 is vandaag niet optimaal. De Steenweg op Holsbeek (N229) heeft slechts één rijstrook in elke rijrichting. Wagens die het Wingepark willen inrijden, houden al het doorgaande verkeer richting de E314 op. Gevolg? Enorme verkeersopstoppingen tot aan de rotonde tijdens de spitsuren. Daarom plannen we een aparte afslagstrook naar het Wingepark voor het verkeer dat van de rotonde komt.

N229 Rotonde Aarschotsesteenweg

3. Bypass langs de rotonde richting Aarschot

Aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg installeren we een bypass voor het verkeer van de E314 richting de Aarschotsesteenweg (N19). Door die extra rijstrook moet het verkeer van de Steenweg op Holsbeek richting Aarschot niet langer over de rotonde zelf. Dit heeft een positieve impact op de verkeersdoorstroming én laat het busverkeer richting Aarschot vlotter verlopen.
 

Minder hinder door gecoördineerde planning met Aquafin en Infrax

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) sluit aan op een project van Aquafin aan de andere kant van de E314 (Rotselaarsebaan in Holsbeek). Daarom voeren Aquafin en Infrax eerst hun specifieke werken uit (werken aan de collector en een gescheiden rioleringsstelsel). Beide werkzaamheden sluiten aan op elkaar zodat omwonenden en weggebruikers slechts eenmalig hinder ondervinden.

 

Timing van de werken

Tussen de zomers van 2022 en 2023 vernieuwen we de Steenweg op Holsbeek (N229) vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19).

Steenweg op Holsbeek
Steenweg op Holsbeek
Herinrichting N229
N229 Rotonde Aarschotsesteenweg
Kruispunt Steenweg op Holsbeek met Wingepark