Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Aanleg van de spitsstrook Herent-Aarschot op de E314

Een nieuwe spitsstrook: broodnodig

De verkeersas Brussel-Leuven kent een drukke passage. In 2010, 2013 en 2014 breidden we de verkeerscapaciteit al gevoelig uit met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen de verkeerswisselaar in Heverlee en Wilsele. Sindsdien verloopt de avondspits op de E40 vlotter. Maar op de E314 blijven er hardnekkige fileproblemen tussen Herent en Aarschot.

Spitsstrook Herent-Aarschot

Spitsstrook van Herent tot Aarschot voor maximaal effect

In de Tactische Studie E314-E40 adviseerde het Vlaams Verkeerscentrum al een extra spitsstrook tussen het viaduct van Wilsele en het op- en afrittencomplex van Holsbeek. Maar uit ons bijkomende onderzoek bleek die impact niet voldoende. Voor een maximaal effect op een vlottere verkeersdoorstroming is een spitsstrook nodig van vóór het viaduct tot helemaal in Aarschot. Op dat punt heeft het meeste verkeer ’s avonds de E314 heeft verlaten.

Wat is een spitsstrook?

Een spitsstrook is een extra rijstrook die niet permanent gebruikt wordt, maar enkel opengesteld wordt tijdens de spitsuren of andere drukke momenten op de snelweg, of bij onverwachte gebeurtenissen of incidenten.

Situatie voor en na werken

 

Permanente spitsstrook + rijstrooksignalisatie

De nieuwe spitsstrook tussen Herent en Aarschot is een derde rijstrook in de rijrichting van Lummen. Het eerste deel ervan – het gedeelte tussen het op- en afrittencomplex van Herent (afrit 18) en het Vuntcomplex (afrit 20) – is omwille van de hoge nood aan extra wegcapaciteit permanent beschikbaar voor het verkeer. Op de spitsstrook tussen het complex Wilsele-Vuntcomplex (afrit 20) en het op- en afrittencomplex van Aarschot (afrit 22) geeft het Vlaams Verkeerscentrum door middel van dynamische rijstrooksignalisatie aan of de spitsstrook mag gebruikt worden of niet.

E314 straks

Timing van de werken

Volgens de huidige planning start Wegen en Verkeer in de zomer van 2022 met de aanleg van de spitsstrook.