Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Renovatie en verbreding van de bovenbouw van het viaduct van Wilsele

De Vlaamse Regering wil het verkeer op de E314 tussen Brussel en Aarschot vlotter laten rijden. Om die doelstelling te realiseren besliste ze in 2016 om een spitsstrook aan te leggen tussen Herent en Aarschot. Als voorbereiding op die spitsstrook renoveren we eerst het viaduct van Wilsele volledig.

Voor de laatste informatie over timing, omleidingen en verwachte verkeershinder kan u terecht op wegenenverkeer.be/verbredingviaduct.

E314_2018_viaduct_EH12718

Volledige renovatie van het viaduct van Wilsele


De volledige renovatie van het viaduct van Wilsele neemt in totaal 4 jaar in beslag:

  • In 2017 en 2018 werden de onder- en bovenkant van het noordelijke deel van het viaduct aangepakt, in de rijrichting van Brussel.
  • In 2019 saneren we de onderkant van het zuidelijke deel van het viaduct, in de rijrichting van Lummen.
  • In de zomer van 2020 starten we met de renovatie en verbreding van de bovenkant van het viaduct in de rijrichting van Lummen. Die verbreding richting Lummen is noodzakelijk in het kader van de spitsstrook Herent-Aarschot.  De huidige locatie van de afrit Wilsele-Vuntcomplex wordt opgenomen in die nieuwe spitsstrook. Om de afrit te behouden hebben we dus extra ruimte nodig op het viaduct.
Situatie voor en na werken

Verbreding van de bovenbouw: nieuw wegdek en extra rijstrook


Het viaduct van Wilsele krijgt een volledig nieuw wegdek en een extra rijstrook in de rijrichting van Lummen. Eerst strippen we de volledige bovenkant van het viaduct: het asfalt, de waterdichting in gietasfalt en de veiligheidsinrichting (leuningen en veiligheidsstootbanden) gaan eraf. Daarna bouwen we bovenop de betonnen liggers en het betonnen brugdek een nieuw wegdek op, bestaande uit een wegverharding met waterdichting en verschillende asfaltlagen. Ook de leuningen en veiligheidsstootbanden worden vervangen.
 
Vanaf de zomer van 2021 plannen we de aanleg van het laatste deel van de nieuwe spitsstrook: vanaf de afrit Wilsele-Vuntcomplex (afrit 20) tot aan het op- en afrittencomplex van Aarschot (afrit 22).

Afsluitingen WIlsele/Kessel-Lo

Hinder op- en afrittencomplex Wilsele/Kessel-Lo

Over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer zal het verkeer op de E314 ter hoogte van het viaduct van Wilsele over versmalde rijstroken worden geleid. Volgens onze prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens de normale avondspits. 

Tijdens de werken blijft de afrit komende van Brussel steeds open. De oprit richting Lummen en de oprit richting Brussel zal gedurende de volledige duur van de werken afgesloten worden. De afrit komende van Lummen zal gedurende een half jaar afgesloten worden. Het afsluiten van een oprit of een afrit gaat altijd met veel hinder gepaard. Dat bleek in 2017 - in de eerste fase van de werken - al, toen we de weghelft in de rijrichting van Brussel aanpakten.