Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Renovatie van 3 onderbruggen van de 314

Tussen de zomer van 2020 en de zomer van 2021 renoveren we 3 onderbruggen van de E314:

  1. De brug ter hoogte van het Vuntcomplex
  2. De brug ter hoogte van de spoorlijn Leuven-Aarschot
  3. De brug in de Pleinstraat in Holsbeek

Wat is een onderbrug?

Met ‘onderbruggen’ bedoelen we de locaties waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat.

Voor de laatste informatie over timing, omleidingen en verwachte verkeershinder kan u terecht op www.wegenenverkeer.be/leuven. Hier vindt u een overzicht van alle actieve werven in Leuven. 

Brug

Brugdek herstellen en bovenkant vernieuwen

In een eerste fase voeren we lokale herstellingen uit aan het beton van de bruggen. Daarna pakken we de waterdichting en de wegverharding bovenop alle bruggen aan, zodat ze opnieuw bestand zijn tegen intensief gebruik. De brug over de spoorlijn Leuven-Aarschot krijgt bovendien nieuwe brugvoegen.

Betere beveiligingsconstructies

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, vernieuwen we ook de beveiligingsconstructies in de middenberm en de zijbermen bovenop de drie bruggen. De opstand van de middenberm versmalt, zodat er meer ruimte is voor het verkeer. De leuningen worden vervangen.

Werken aan onderbrug spoorlijn in samenwerking met Infrabel

De renovatiewerken aan de onderbrug van de spoorlijn Leuven-Aarschot voeren we uit in samenwerking met Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Hier herstellen we de randbalk aan de onderkant van de brug volgens de criteria van Infrabel.

Verkeer altijd mogelijk over één weghelft

De werkzaamheden aan de onderbruggen van het Vuntcomplex en de Pleinstraat worden uitgevoerd in deelfasen. De werfzone neemt telkens één weghelft in onder de brug. Het verkeer op de E314 ondervindt geen hinder van de onderhoudswerken aan de twee bruggen boven de lokale wegen. Voor de werken aan de brug boven de spoorlijn Leuven-Aarschot sluiten we gedurende één weekend één rijstrook op de snelweg lokaal af.

3 onderbruggen