Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projecten zomer 2019 - 2020

 

 

Beeld 2 van de eerste vier werken tussen de zomer 2019 en 2020

In de zomer van 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vier projecten op:

Onder het viaduct van Wilsele verleggen we de Aarschotsesteenweg (N19) tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’. Na de werken zal de gewestweg onder een nieuwe spoorwegbrug doorgaan die enkele jaren geleden al eerder gebouwd werd. Het deel van de Aarschotsesteenweg onder de Duitse Brug vormen we om tot een dubbelrichtingsfietspad.

Op dezelfde locatie starten we ook met de voorbereidende werken voor de verbreding en vernieuwing van het viaduct aan de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt. Onder het viaduct bouwen we vier nieuwe pijlers, betonnen liggers en het betonnen brugdek waarop een extra rijstrook zal rusten. Bovenop de pijlers worden ook al de betonnen liggers en het betonnen brugdek gebouwd. Tot slot saneren we ook al de onderkant van het viaduct.

Ter hoogte van Herent verlengen we de afrit van de E314 voor het verkeer vanuit Brussel richting Lummen (nr. 18). Hierdoor kan het verkeer sneller voorsorteren en vermijden we tijdens de avondspits files tot op de snelweg.

Tussen Holsbeek en Halen vernieuwen we de leuningen van 12 onderbruggen van de E314

Voor de laatste informatie over timing, omleidingen en verwachte verkeershinder kan u terecht op www.wegenenverkeer.be/leuven. Hier vindt u een overzicht van alle actieve werven in Leuven. 

1. Hertracering en vernieuwing van de Aarschotsesteenweg (N19)

2. Sanering en voorbereiding verbreding van het viaduct in Wilsele

3. Vernieuwing van 12 onderbruggen van de E314

4. Verlenging van de afrit Herent (nr. 18) van E314