Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

✅ Nieuwe leuningen voor 12 onderbruggen van de E314 

Betere veiligheid

Alle bruggen van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen krijgen om de drie jaar een grondige veiligheidsinspectie. Op basis van die inspectierapporten beslisten we om de leuningen van 12 onderbruggen van de E314 tussen Wezemaal en het op- en afrittencomplex van Halen (nr 25) volledig te vernieuwen.

E314 onderbruggen

Wat is een onderbrug?

Met ‘onderbruggen’ bedoelen we de locaties waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat.

Steeds twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar

Tijdens de vernieuwingswerken aan de leuningen van de onderbruggen blijft de werfzone beperkt tot een deel van de pechstrook aan de bovenkant van de brug. Er is dus geen verkeershinder. Op de E314 blijven steeds twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Ook de lokale wegen onder de brug ondervinden geen hinder.

Fasering van de werken

De werken aan de 12 onderbruggen verlopen telkens in drie stappen.

  1. De bestaande leuningen worden losgemaakt en verwijderd.
  2. Daarna inspecteren we de sokkels waarop de leuningen bevestigd zijn. Kwalitatieve sokkels blijven behouden. Sokkels die niet meer voldoende draagkracht hebben, worden hersteld.
  3. We installeren de nieuwe leuningen. De werken aan elke zijde van een brug duren ongeveer enkele weken.

Timing van de werken

Het vernieuwen van de leuningen is van start gegaan in april 2019. Tegen eind oktober 2019 werden de laatste leuningen vervangen. 

E314 onderbruggen