News

stopzetten werf
  • 18 maart 2020

Leuven Noord stilgelegd omwille van coronavirus

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, naar aanleiding van het coronavirus, heeft ook een impact op de werking van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werf van Leuven Noord is stopgezet en uitgesteld tot nader order.    
E314 straks
  • 17 februari 2020

Vanaf eind maart anderhalf jaar lang werken op en rond de snelweg

Vanaf eind maart voert Wegen en Verkeer vier projecten van 'Leuven Noord' uit op en rond de E314. De werken brengen het komende anderhalf jaar, tot en met de zomer van 2021, ernstige hinder met zich mee.
Afrit Herent
  • 17 januari 2020

Werken op Nieuwe Mechelsesteenweg aan op-en afritten Herent (nr. 18)

Vanaf 20 januari werkt Wegen en Verkeer twee maanden lang op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26), ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Herent (nr. 18) van de E314. Om de verkeerssituatie veiliger te maken voor alle weggebruikers gebeuren een aantal aanpassingen.
Busomleidingen
  • 26 februari 2020

Omleiding bussen De Lijn vanaf 2 maart

Vanaf 2 maart tot eind maart 2020 werkt Wegen en Verkeer aan de fietspaden langs de Aarschotsesteenweg, tussen het viaduct van Wilsele en het kruispunt met Vuntcomplex. Tijdens de werken volgen de bussen van De Lijn een omleiding richting Leuven.
Leuven Noord
  • 30 januari 2020

De planning van Leuven Noord

Tussen 2018 en 2023 werkt Wegen en Verkeer met 11 projecten aan vlotter en veiliger verkeer ten noorden van Leuven. Die projecten werden onderling op elkaar afgestemd dat de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk blijft. Let wel, we zeggen steeds 'zo beperkt mogelijk'.
Aarschotsesteeweg
  • 19 december 2019

Vernieuwing Aarschotsesteenweg gebeurt in maart 2020

Op vrijdag 20 december is de hertracering van de Aarschotsesteenweg afgerond. De gewestweg loopt nu niet langer onder de Duitse Brug, maar onder een andere spoorwegbrug.
Kruispunt Vuntcomplex Aarschotsesteenweg
  • 24 februari 2020

Aangepaste lichtenregeling op Aarschotsesteenweg in Wilsele

Midden januari paste Wegen en Verkeer de regeling van de verkeerslichten aan op het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) met het Vuntcomplex in Wilsele. Met de nieuwe lichtenregeling kunnen fietsers veilig de gewestweg oversteken, zonder in conflict te zijn met afslaande auto’s.
Werfbezoek 2
  • 30 januari 2020

Vanaf maart opnieuw werken aan de Aarschotsesteenweg

Vanaf 2 maart wordt er gewerkt aan de Aarschotsesteenweg (N19) in Wilsele. Tussen het viaduct en het kruispunt met het Vuntcomplex vernieuwen we de fietspaden. Tijdens de werken wordt de gewestweg een maand lang afgesloten voor autoverkeer in de richting van Leuven.
Hertracering Aarschotsesteenweg
  • 19 december 2019

Hertracering Aarschotsesteenweg afgerond

Op vrijdag 20 december wordt de Aarschotsesteenweg (N19) opengesteld. Ter hoogte van de ‘Duitse Brug’ was de gewestweg sinds augustus afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Ondertussen zijn de werken aan de hertracering van de Aarschotsesteenweg afgerond.