News

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Werken viaduct wilsele april 2020
  • 22 april 2020

Renovatie viaduct van Wilsele van start gegaan

Sinds april zijn de werken op het viaduct van Wilsele effectief van start gegaan. In de eerste plaats werken we er aan de renovatie en verbreding van het viaduct, aan de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt.      
Asfalteringswerken markeringen Aarschotsesteenweg
  • 8 april 2020

Asfalteringswerken Aarschotsesteenweg en Vuntcomplex van 24 tot 26 april

Normaal gezien zou Wegen en Verkeer de asfaltlaag van de Aarschotsesteenweg en het Vuntcomplex het eerste weekend van april vernieuwen. Omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus, is deze planning gewijzigd.
stopzetten werf
  • 18 maart 2020

Leuven Noord stilgelegd omwille van coronavirus

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, naar aanleiding van het coronavirus, heeft ook een impact op de werking van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werf van Leuven Noord is stopgezet en uitgesteld tot nader order.    
Video Leuven Noord
  • 15 april 2020

VIDEO: Leuven Noord - Hinder op de E314

Op woensdag 15 april gaan de werken op het viaduct van Wilsele van start. Tot het najaar van 2021 voeren we vier projecten uit, op en rond de snelweg. Benieuwd naar wat er te gebeuren staat? Je ziet het in de video hieronder.    
Luchbeeld van het viaduct van Wilsele van de E314
  • 8 april 2020

Werken op E314 van start op 15 april

Wegen en Verkeer start op woensdag 15 april 2020 met werken op de E314 in Wilsele, in het kader van Leuven Noord. Normaal gezien zouden de werken eind maart 2020 van start zijn gegaan.
Busomleidingen
  • 26 februari 2020

Omleiding bussen De Lijn vanaf 2 maart

Vanaf 2 maart tot eind maart 2020 werkt Wegen en Verkeer aan de fietspaden langs de Aarschotsesteenweg, tussen het viaduct van Wilsele en het kruispunt met Vuntcomplex. Tijdens de werken volgen de bussen van De Lijn een omleiding richting Leuven.
Leuven Noord
  • 8 april 2020

Wat is de impact van het coronavirus op de planning van Leuven Noord?

Door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van het coronavirus, werden de werken van Leuven Noord op 18 maart stilgelegd en voor onbepaalde duur uitgesteld.
Luchtbeeld Wetenschapspark
  • 20 maart 2020

Snelheidsbeperking op het viaduct van Wilsele

Vanaf zaterdagochtend 21 maart geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u op het viaduct van Wilsele (E314). Deze beperking geldt tot de start van de werken op de E314. Wanneer dit zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk.     
Kruispunt Vuntcomplex Aarschotsesteenweg
  • 24 februari 2020

Aangepaste lichtenregeling op Aarschotsesteenweg in Wilsele

Midden januari paste Wegen en Verkeer de regeling van de verkeerslichten aan op het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) met het Vuntcomplex in Wilsele. Met de nieuwe lichtenregeling kunnen fietsers veilig de gewestweg oversteken, zonder in conflict te zijn met afslaande auto’s.