Leuven Noord stilgelegd omwille van coronavirus

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • 18 maart 2020

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, naar aanleiding van het coronavirus, heeft ook een impact op de werking van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werf van Leuven Noord is stopgezet en uitgesteld tot nader order.

 

 

Aarschotsesteenweg (N19)

  • de werken aan de fietspaden langsheen de Aarschotsesteenweg, die begin maart zijn gestart, worden stopgezet. Het fietspad richting Leuven was al afgewerkt. De werken aan het fietspad richting Aarschot waren gestart maar worden stopgezet. Het fietspad wordt tijdelijk hersteld zodat fietsers er wel veilig gebruik van kunnen maken. 

  • de werfsignalisatie op de Aarschotsesteenweg wordt verwijderd zodat het verkeer terug in beide richtingen kan rijden op de Aarschotsesteenweg. 

  • de lichtenregeling op het kruispunt met Vuntcomplex wordt opnieuw aangepast. 

  • De bussen rijden weer zoals voordien het geval was. De Lijn heft alle tijdelijke haltes en omleidingen op en rijdt ook weer onder het viaduct richting Leuven.

  • de asfalteringswerken op de Aarschotsesteenweg, die het eerste weekend van april zouden worden uitgevoerd, worden uitgesteld voor onbepaalde duur. 

 

E314

  • Eind maart zouden er ingrijpende werken van start gaan op de E314 in Leuven. Deze werken worden eveneens voor onbepaalde duur uitgesteld. 

 

Zodra er een nieuwe startdatum is, zal Wegen en Verkeer opnieuw communiceren.