Hoeveel hinder zullen de werken veroorzaken?

Antwoord

Zoals bij alle grote werven op de Vlaamse snelwegen heeft het Verkeerscentrum een hinderinschatting gemaakt. Die inschatting is gebaseerd op het microsimulatiemodel van het hoofdwegennet van Leuven en het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams-Brabant met gegevens uit 2016 en 2017.

Tijdens de werken aan de bovenkant van het viaduct van Wilsele en het bouwen van de fiets- en voetgangerstunnel onder de E314 aan de Kessel-Losesteenweg (april 2020 - april 2021) moet Wegen en Verkeer op- en afritten van het complex Kessel-Lo/Wilsele (nr.20) afsluiten voor het verkeer. Over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer wordt het verkeer over versmalde rijstroken geleid. Er wordt veel verkeershinder verwacht tijdens de spitsuren.