Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Hoe beslissen jullie waar er geluidsschermen komen?

Antwoord

Geluidswerende constructies of geluidsschermen kunnen in 3 gevallen geplaatst worden:

  • wanneer de woonzones zijn opgenomen in de prioriteitenlijst Geluid. Hierin zijn de zones opgenomen die het meeste geluidshinder ervaren. Die lijst kadert in de verdere uitwerking van de Europese richtlijn over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai;

  • als milderende maatregel naar aanleiding van een milieueffectenrapport (MER), in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsprocedure van een infrastructuurproject;

  • door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomst IX in samenspraak met de lokale besturen (De modeltekst is te vinden op http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=1330). In dat geval is meestal een financiële participatie van de lokale besturen vereist.

Voor we overgaan tot het plaatsen van schermen, zal het Agentschap Wegen en Verkeer eerst de efficiëntie van een geluidswerende constructie onderzoeken. Ook onderzoeken we welke hoogte het scherm nodig heeft om efficiënt te kunnen werken. Een geluidsscherm plaatsen heeft namelijk niet altijd zin. Hiervoor spelen verschillende elementen een rol: zoals de afstand tot de huizen, de ligging van de snelweg (opgehoogd of ingegraven), en het niveau van de huizen. 

Meer informatie over geluidsschermen leest u hier. https://wegenenverkeer.be/geluid-trillingen