De planning van Leuven Noord

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • 30 januari 2020

Tussen 2018 en 2023 werkt Wegen en Verkeer met 11 projecten aan vlotter en veiliger verkeer ten noorden van Leuven. Die projecten werden onderling op elkaar afgestemd dat de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk blijft. Let wel, we zeggen steeds 'zo beperkt mogelijk'. Want werken van deze omvang op een snelweg zonder verkeershinder is jammer genoeg onmogelijk. Elf grote projecten op enkele kilometers van elkaar, terwijl het verkeer op de snelweg blijft doorrijden, hoe gaat dat in zijn werk? 

 

1. Eerst werken onder het viaduct ...

In  2019 werkte de aannemer onder het viaduct van Wilsele. Op één werf ter hoogte van de Duitse Brug werden twee projecten gelijktijdig uitgevoerd. Tot eind december 2019 werd er gewerkt aan de hertracering van de Aarschotsesteenweg (N19). In die periode werd de gewestweg afgesloten en het verkeer omgeleid via de E314. Tegelijkertijd werd ook de verbreding van het viaduct voorbereid. Eind 2019 werd de laatste hand gelegd aan de betonnen pijlers waarop de extra rijstrook in de toekomst komt te liggen. Deze twee werken op zichzelf zijn al complex. De fasering ervan is zo uitgewerkt dat de Aarschotsesteenweg opnieuw opengesteld wordt voor de werken bovenop het viaduct starten. Enkel tijdens twee weekends in april 2020 wordt de Aarschotsesteenweg opnieuw tijdelijk afgesloten.

 

Hertracering Aarschotsesteenweg

 

 

2. … en gelijktijdig werken er bovenop

Vanaf april 2020 verplaatsen de werken zich van onder het viaduct naar de bovenkant. In dezelfde periode werken we aan de verbreding van het viaduct en de aanleg van een fiets- en autotunnel onder de snelweg (enkele honderden meters verderop). De werken worden zo gepland dat ze gelijktijdig worden uitgevoerd, met zo weinig mogelijk hinder voor het verkeer. In dezelfde periode werkt dezelfde aannemer ook aan drie onderbruggen van de E314. 


Communicatiecampagne voorjaar 2020 
Ondanks de planning van de werken verwachten we in 2020 een jaar lang ernstige verkeershinder op de E314, zowel in de rijrichting van Brussel als de richting van Lummen. Er volgt nog een uitgebreide communicatiecampagne in het voorjaar van 2020 om weggebruikers te waarschuwen voor die verkeershinder. Meer informatie over de hinder vindt u op https://wegenenverkeer.be/verbredingviaduct

 

3. Werken met één aannemer

Wegen en Verkeer bundelde in 2018 acht projecten van ‘Leuven Noord’ in één bestek. Dat betekent dat één aannemer acht projecten uitvoert. Dit maakt dat de uitvoering een stuk vlotter verloopt en we veel flexibeler zijn dan wanneer we met verschillende aannemers werken. 
 

 

4. Minder hinder

Wegen en Verkeer toetst haar aanpak van deze werken en de veranderingen in de verkeerssituatie bij de 'Minderhinder-werkgroep', die voor heel Vlaanderen de impact van alle grote werken (voornamelijk op snelwegen) monitort. In de werkgroep zetelen naast Wegen en Verkeer, het Verkeerscentrum en de wegpolitie ook Voka, de automobielfederaties (Touring, VAB) en de vertegenwoordigers van de transportsector (o.a. Febetra). Specifiek voor Leuven Noord richtte Wegen en Verkeer ook nog de 'Werkgroep Leuven Bereikbaar' op. Die buigt zich over de verkeershinder op het onderliggende wegennet (de gewestwegen en de lokale wegen) door de werken van Leuven Noord. De stad Leuven, de gemeente Herent, de lokale politiezones, de lokale afdelingen van de Fietsersbond, Voka, de lokale middenstandsvereniging en vertegenwoordigers van de lokale buurtcomités zijn allen vertegenwoordigd in deze lokale werkgroep.

 

Drie projecten in 2020-2021

0Y8GQQyhu655M_loHOHQjN_IZeT5EQTOBSi5ow1ixgCjj8XB-I-kLe8c0m6suSLmKos1L72moZM-pXH4BrGVUgRLvcHDpy_HlqDbp0lpZQqaXn-dTFuqmWzr0UCLwHMFuE5bmZU

In april 2020 starten drie projecten op enkele honderden meters van elkaar: de renovatie en verbreding van het viaduct van Wilsele, de bouw van een fiets- en autotunnel en de renovatie van 3 bruggen.