Akkoord over realisatie wetenschapspark ‘Leuven-Noord’

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • 17 december 2019

De stad Leuven, de KU Leuven en de NMBS hebben een akkoord bereikt over de realisatie van het wetenschapspark 'Leuven Noord'. Dit park wordt ontwikkeld op braakliggend terrein tussen de Eénmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de E314. Het Agentschap Wegen en Verkeer legt de toegangsweg vanaf het Vuntcomplex naar het park aan.

 

Nieuwe projectvennootschap opgericht

De braakliggende gronden van 22 ha zijn eigendom van de NMBS. Zij blijven ook in de toekomst eigenaar van de gronden, maar geven de stad de optie om zakelijke rechten op het gebied te verkrijgen. Daarvoor moet een nieuwe projectvennootschap worden opgericht, waar de stad, de KU Leuven en de NMBS elk evenveel in investeren. De afspraken tussen de drie partijen worden binnenkort besproken op de Leuvense gemeenteraad. 

 

Toegangsweg vanaf Vuntcomplex

Naast wetenschappelijke activiteiten kunnen ook logistieke bedrijven zich in de toekomst vestigen op de site. Voor het zover is, moet er ook een toegangsweg naar de site aangelegd worden. In samenspraak met de stad heeft Wegen en Verkeer uit 9 mogelijke scenario’s gekozen voor een toegangsweg vanaf de gewestweg Vuntcomplex. In 2020 start Wegen en Verkeer met de studie van deze toegangsweg. De uitvoering volgt dan ten vroegste in 2022. 

 

Toegang wetenschapspark

 

Meer informatie over het de aanleg van de toegangsweg vindt u op deze webpagina.