Wordt ook het fietspad langs de Aarschotsesteenweg vernieuwd?

Antwoord

 

In de zomer van 2019 vernieuwt Wegen en Verkeer de toplaag van het asfalt van de Aarschotsesteenweg, vanaf de Duitse Brug tot aan het kruispunt met de gewestweg Vuntcomplex. Het vernieuwen van het fietspad langs de rijweg was oorspronkelijk geen deel van dit project. 
 
Het fietspad langs de Aarschotsesteenweg tussen Vuntcomplex en de Duitse Brug is in slechte staat. Naar aanleiding van de vragen die we hierover ontvingen, hebben we beslist de vernieuwing van het fietspad in beide richtingen mee te nemen als een extra opdracht binnen de voorziene werken. Dit zal uitgevoerd worden voor de Aarschotsesteenweg opnieuw wordt opengesteld. Over de exacte timing kunnen we nog niets met zekerheid zeggen. Hierover stemmen we op dit moment af met de aannemer die het project uitvoert. 

Aarschotsesteenweg (N19)