Welke maatregelen nemen jullie aan de kruispunten van het onderliggende wegennet?

Antwoord

Aarschotsesteenweg: aangepaste regeling verkeerslichten

Tijdens de afsluiting van de Aarschotsesteenweg vanaf augustus 2019 tot eind december 2019, komt er een aangepaste regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt van de gewestweg Vuntcomplex met de Aarschotsesteenweg. Zo zal het verkeer op deze plek vlotter doorstromen tijdens de werken. De lichten worden bovendien conflictvrij gemaakt, zodat fietsers en voetgangers op een veilige manier kunnen oversteken. 

Aarschotsesteenweg_lichtenregeling