Welke maatregelen nemen jullie aan de kruispunten van het onderliggende wegennet?

Antwoord

Veiligheid voor fietsers

Op de kruispunten aan de Mechelsesteenweg en de op- en afrittencomplexen van de E314 zal tijdens de werken op en rond de E314 tussen 2019 en 2020 meer autoverkeer passeren. Vandaag zijn dit al heel drukke knooppunten en daarom wordt het dus nog belangrijker om fietsers te beschermen tegen afslaand verkeer.

Studie naar herinrichting Mechelsesteenweg (N26)

Op langere termijn zal de infrastructuur op de Mechelsesteenweg (die volledig opnieuw ingericht zal worden) volledig veranderen. Dé prioriteit in het dossier is de veiligheid van de fietsers.