Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Hoe zullen de geluidsniveaus langs de E314 evolueren?

Antwoord

Er staan vandaag al geluidsschermen langs de E314. Tijdens de werken zullen deze - versleten - exemplaren vervangen worden en er zullen op bepaalde plaatsen ook geluidsschermen komen waar er voordien geen stonden. In totaal wordt er 5 km aan geluidsschermen vernieuwd en bijgeplaatst. De geluidsstudies van Wegen en Verkeer tonen aan dat na de werken voor omwonenden uit de directe omgeving van de E314 op bepaalde, specifieke locaties de geluidshinder licht zal verminderen. Voor andere directe omwonenden zal de geluidshinder op een gelijkaardig niveau blijven.  

Tijdens de werken zullen bepaalde ingrepen met geluidshinder gepaard gaan. Dat kan heel vervelend zijn voor de omwonenden, daar zijn we ons bewust van. Tijdens het grootste deel van de werken zijn de werkuren van de aannemer van maandag t.e.m. vrijdag van 06u00 tot 16u00. Die werkplanning kan enigszins variëren afhankelijk van de ingrepen die moeten gebeuren, de onderaannemers die ingeschakeld worden, onverwachte technische complicaties, etc. Zo is het mogelijk dat er op zeldzame momenten ook ‘s avonds of ‘s nachts gewerkt moet worden.